Longman Dictionary of Contemporary English


The Longman Dictionary of Contempory English (5th edition) the most comprehensive dictionary and DVD-ROM ever.

Includes: *230,000 words, phrases and meanings -- more than any other advanced learner's dictionary *165,000 examples based on real, natural English from the Longman Corpus Network + an additional 1 million corpus examples on the DVD-ROM. *Clear definitions written using only 2,000 common words. *Over 18,000 synonyms, antonyms and related words + an additional 30,000 on the DVD-ROM. *Over 65,000 collocations + an additional 82,000 on the DVD-ROM. * The top 3,000 most frequent words in spoken and written English are highlighted to show which are the most important to know. *NEW Integrated Collocations Dictionary. Over 65,000 collocations will improve students' fluency. *NEW Integrated Thesaurus. Over 18,000 synonyms, antonyms and related words will improve vocabulary range. *NEW Register Notes focus on the differences between spoken and written English. * Academic Word List highlighted. * Grammar and warning notes ensure that students avoid common errors. *NEW text design ensures students can find information fast. PLUS...The Longman Vocabulary Trainer tests your knowledge of a word -- its meaning, grammar, collocation and usage -- then remembers how well you know that word. The word is then recycled and retested at different intervals so the word is never forgotten!





Đây là bộ phần mềm từ điển khá hay, bao gồm các mục như:

- Dictionary: Giải thích nghĩa của từng từ, phát âm rõ, và cho ví dụ cụ thể.

- Exercises: Các bài tập giúp nâng cao khả năng từ vựng.

- Grammar: Các kiến thức ngữ pháp cơ bản được hệ thống hóa.

Và còn rất nhiều chuyên mục hay bao gồm trong từ điển.









Cách cài đặt:

* Bước 1: Download tất cả các file trong link:

DOWNLOAD

* Bước 2: Sau khi download về, giải nén file tên: LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edi tion_newestwarez.com.part01. Các file còn lại sẽ tự động ghép lại.

* Bước 3: Sau khi giải nén, ta sẽ có thư mục như ở dưới



* Bước 4: Tiếp tục giải nén 2 files:


  • LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edi tion.DVD-ROM
  • Longman.Crack_Daemon.Lite.4.30.and.Y.A.S.U_1.6_Joi nFiles


* Bước 5: Mở thư mục LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edi tion.DVD-ROM vừa cài đặt rồi nhấn Setup


Tiến hành cài đặt bình thường, sau đó tìm đến thư mục Longman.Crack_Daemon.Lite.4.30.and.Y.A.S.U_1.6_Joi nFiles, copy file ldoce5 vào thư mục cài đặt Longman ở ổ C: thay thế file ldoce5 ở thư mục này