The TOEIC Icon series is designed to help you cope with TOEIC new challenge. Beginning with the Basic level (LC and RC), the TOEIC ICON series introduces basic vocabulary and grammar patterns and provides users with extensive practices to acquire them. Through step-by-step lessons, the skills and strategies to effectively handle all parts of the test are at the forefont of this series.


Đây là cuốn sách trong quá trình giảng dạy, LUYENTOEICVN cảm thấy trình bày các điểm ngữ pháp rất hệ thống và khá hay. Cuốn sách trình bày không chỉ điểm ngữ pháp cơ bản mà còn có những điểm ngữ pháp nâng cao, rất phù hợp cho các bạn muốn đạt điểm TOEIC 900+ trở lên.
Nội dung ẩn: Để thấy được nội dung này bạn cần đăng ký là VIP Student. Để đăng ký, hãy vào ĐÂY