Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối
Hiện kết quả 31 đến 40 trên 51
 1. #31
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  All employees of this company know well that success or failure of the project is based on how well all departments____ on the project.

  (A) give (B) merge (C) record (D) collaborate

  Đáp án đúng là (D) collaborate có nghĩa là cộng tác hợp tác.

  Dịch: Tất cả nhân viên của Công ty biết rằng thành công hay thất bại của dự án sẽ tùy thuộc vào các phòng ban hợp tác tốt với nhau như thế nào. 2. #32
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  The government announced that if the new medical insurance system which was executed two years ago is revised and complemented within three years, the nation will benefit_______ the system more.

  (A) from (B) or (C) to (D) behind

  Đáp án đúng là (A) from. Các bạn cần lưu ý là benefit vừa là danh từ mang ý nghĩa lợi ích, vừa là động từ mang ý nghĩa có lợi ích từ việc gì đó. 3. #33
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  I've already read these short letters, but I haven't read that long______.

  (A) ones (B) one (C) a one (D) one's

  Đáp án đúng là (B) one do sau "that" phải dùng danh từ số ít, one thay thế cho letter đã được đề cập ở vế trước.

  Dịch: Tôi đã từng đọc nhiều lá thư ngắn, nhưng chưa từng đọc bức dài thế này. 4. #34
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  Nothing is more important_____ time but there is always an exception in life.

  (A) as (B) so (C) too (D) than

  Đáp án là (D) than do xuất hiện cấu trúc so sánh more + ADJ + than và exception mang nghĩa là ngoại lệ. 5. #35
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  Even though labor and raw material costs were significantly lower last year, Encorea Inc. still failed to show a_____ profit.

  (A) non (B) net (C) none (D) netting

  Đáp án đúng là (B) net.

  Từ vựng:

  - Net profit có nghĩa là lợi nhuận ròng (sau thuế).

  Dịch: Mặc dù chi phí nguyên liệu và nhân công thấp hơn đáng kể vào năm ngoái, Công ty Encorea vẫn thất bại khi không thể đưa ra số liệu lợi nhuận ròng. 6. #36
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  An audit revealed that Handy Machinery had suffered losses in each of the previous three years, but had used_____ accounting techniques to cover them up.

  (A) questioning (B) questionable (C) questioned (D) question

  Đáp án đúng là (B) questionable nghĩa là dubious (không minh bạch), doubtful (đáng nghi ngờ), problematic (không rõ ràng), do chúng ta cần sử dụng tính từ để bổ nghĩa cho accounting techniques.

  Dịch: Báo cáo kiểm toán đã thể hiện rằng Handy Machinery đã lỗ mỗi năm trong vòng ba năm nhưng đã dùng các kỹ thuật kế toán không rõ ràng để che đậy.
 7. #37
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  If you had informed us of the accident earlier, we____ you, because one of us is a lawyer.

  (A) will have helped (B) had helped (C) helped (D) would have helped

  Đáp án đúng là (D) would have helped, do đây là mệnh đề if loại 3. 8. #38
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  This new system allows us to forecast with greater____.

  (A) precision (B) prescription (C) procession (D) predictable

  (A) Precision: là đáp án đúng.

  Từ vựng:

  - Precision: sự chính xác.

  - Prescription: điều quy định trong luật/toa thuốc.

  - Procession: cuộc diễu hành.

  - Predictable: có thể dự đoán được. 9. #39
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  Here is a message of importance to every man and woman who____.

  (A) votes (B) vote (C) voting (D) are voting

  Đáp án đúng là (A) votes do câu này trắc nghiệm điểm ngữ pháp sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ.

  Sau Every/each man and woman các bạn bắt buộc phải sử dụng Động từ số ít (Singular Verb) nhé 10. #40
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  275
  Thanked: 0

  Daily Toeic Questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


  The wall fell down in the storm. Luckily I_____ repair it myself.

  (A) could (B) would (C) might as well (D) was able to

  Đáp án đúng là (D) was able to.

  Giải thích: Mặc dù (A) Could(D) Was able to đều có nghĩa có thể nhưng cách sử dụng sẽ khác nhau một chút nhé.

  - Was able to sẽ được dùng chỉ khả năng của ai đó có thể xoay sở trong một số hoàn cảnh ở quá khứ.

  - Could chỉ dùng để chỉ general ability.
Quyền hạn viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •