Daily toeic questions - biên soạn bởi www.luyentoeicvn.com


Due to the heavy damage the storm has caused in some rural areas, it is predicted that the costs of fruits and vegetables will be...... this summer
(A) increase (B) increases (C)to increase (D) increasing

đáp án đúng là (D) increasing


Đây là một câu hỏi "bẫy" về cách sử dụng từ increase:
* Increase: là danh từ mang nghĩa sự gia tăng, increase có thể dùng như uncountable noun or countable noun.
* Increase: là động từ mang nghĩa tăng. Chú ý increase có thể là ngoại/nội động từ.
Trong câu này, increase được dùng như là nội động từ và sử dụng kết hợp với thì tương lai tiếp diễn do the costs không thể là sự gia tăng mà phải tăng lên nên chúng ta phải chọn hình thái động từ của increase. Vì câu này đã cho sẵn động từ "be" nên phải chọn increasing.


Dịch nghĩa: Vì trận bão đã gây ra tổn hại nghiêm trọng ở vùng quê, người ta dự đoán rằng giá của rau quả sẽ tăng vào hè này.


[/QUOTE]