Câu hỏi "TRICKY QUESTIONS" phần 2:

Mọi người hãy nghe thử câu hỏi trích ra từ phần 2. Đây là một câu hỏi khá "KHOAI" trong phần 2:


và xem đáp án dưới đây:


Script: How long until the Chatsworth to Fleming bus departs?

A. Once every ninety minutes.
B. It takes two and a half hours, non-stop
C. The next one is scheduled for 3:22.
Câu trả lời đúng sẽ là (C). Ở đây, chú ý rằng câu hỏi là "How long until...?". Dịch: Bao lâu sẽ có một chuyến xe buýt khởi hành đi từ Chatsworth đến Fleming? Do đó, đáp án nên chọn là : Chuyến kế tiếp sẽ khởi hành vào lúc 3:22.


- Nếu thay câu hỏi bằng: How long does it take from Chatsworth to Fleming? thì câu trả lời sẽ là (B):Mất 2.5 tiếng không nghỉ


Nếu thay câu hỏi là: How frequently does Chatsworth to Fleming bus come? thì câu trả lời sẽ là (A): Cứ mỗi 90 phút sẽ có một chuyến