Economy Toeic LC 1000 Vol 2 consists of 10 Actual Listening Tests that are designed for TOEIC Test Takers who need a variety of practice before taking actual tests.

Economy TOEIC LC 1000 Vol 2 bao gồm 10 bài kiểm tra nghe TOEIC được biên soạn nhằm giúp các bạn có thể luyện tập trước khi bắt đầu một bài kiểm tra thực sự.


DOWNLOAD.

EBOOK CLICK HERE

AUDIO CLICK HERE