BIG STEP TOEIC 1 - THREE STEPS TO CONQUER THE NEW TOEIC

- Giới thiệu các câu hỏi từ đề thi TOEIC thực tế được tổ chức hàng tháng.
(Introduce a variety of questions from the monthly actual TOEIC tests)

- Chỉ tập trung trình bày những nội dung trọng tâm gần với bài thi TOEIC để học viên có thể nắm vững trong thời gian ngắn.
(Only focus on the key point of TOEIC tests in order for the test takers to sharply gain the skill in short time)DOWNLOAD :


EBOOK : EBOOK

AUDIO : CLICK HERE