Phân biệt "Obtain" và "Detain"



Obtain: Chiếm lấy, đạt được.

=> You should obtain the permission before holding a meeting

(Bạn nên xin phép trước khi tổ chức cuộc họp)

Detain Cầm chân, giam giữ ai đó
=> A suspect has been detained by the police for questioning
(Nghi phạm bị cảnh sát giữ lại để thẩm vấn)