Vận dụng những từ nằm trong UNIT 1 VÀ UNIT 2 CỦA TỪ VỰNG TOEIC, các bạn hãy hoàn thành bài tập sau đây:

1/ Điều khoản của hợp đồng ràng buộc chúng ta làm việc ít nhất hơn một tháng.
2/Công ty không có nghĩa vụ thanh toán khoản bồi thường này.
3/ Xin vui lòng thanh toán trước ngày 20/2/2000
4/ Người bán hàng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của anh ta.
5/ Buổi họp này mang tính bắt buộc cho tất cả các nhân viên.
6/ Chúng ta phải giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh với đối thủ tiềm năng.
7/ Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là sự hài lòng của khách hàng.
8/ Danh tiếng của công ty đã truyền cảm hứng cho cô ấy xin ứng tuyển vào vị trí kế toán trưởng.
9/ Sự sát nhập của hai công ty đã thành lập nên một doanh nghiệp hùng mạnh
10/ Theo như thỏa thuận, nhân viên mới sẽ nhận lương đầy đủ trong thời gian thử việc.
11/ Chúng ta phải thương lượng hợp đồng mới với nhà cung cấp mạng.
12/ Anh ấy đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và sau đó đã làm việc tại cơ quan của bố.
13/ Các chuyên gia về tiếp thị đã tiến hành cuộc khảo sát về những gì lôi cuốn khách hàng.