Hiện kết quả 1 đến 7 trên 7

Chủ đề: Gerunds

 1. #1
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  291
  Thanked: 0

  Gerunds

  TINH THẦN CỦA BÀI: GERUND ĐƯỢC GỌI LÀ DANH ĐỘNG TỪ, CÓ THỂ CÓ CHỨC NĂNG NHƯ LÀ MỘT DANH TỪ, VỪA CÓ CHỨC NĂNG NHƯ LÀ ĐỘNG TỪ.
  TƯƠNG TỰ NHƯ TO-INFINITIVES, GERUND CÓ THỂ ĐÓNG VAI TRÒ LÀ
  CHỦ TỪ, TÚC TỪ (TÂN NGỮ), HOẶC BỔ NGỮ.

  *A gerund functions both as a noun and as a verb in a sentence. TOEIC questions may test your understanding of the basic role played by gerunds as subjects, objects, or complements

 2. #2
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  291
  Thanked: 0


  2. GERUND LÀ TÂN NGỮ CỦA GIỚI TỪ (OBJECT OF A PREPOSITION)


  Quy tắc: Sau giới từ phải dùng danh từ hoặc Gerund

  By/without/before/after/or + Gerund


  Before taking over the company's automobile division, Mr. Smith was in charge of corporate planning.


 3. #3
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  291
  Thanked: 0

  3. Danh sách những động từ mà đi sau đó là gerund.
  (verbs followed by a gerund)

  avoid
  consider dislike mind
  enjoy keep discontinue
  suggest
  recommend postpone practice finish
  give up quit deny
  He avoided answering my questions.
  I will consider going with you.
  He discontinued speaking.
  We enjoyed visiting them.
  We keep hoping he will come.
  She finished studying about tense
  .

 4. #4
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  291
  Thanked: 0

  Động từ có thể có cả Gerund và To-infinitive làm túc từ.

  1. Thay đổi về ngữ nghĩa

  (The following verbs can take either a to-infinitive or a gerund as an object; however, the meaning is different in each case)

  *Remember/Forget/Regret + gerund: Đề cập đến hành động đã xảy ra trong quá khứ.

  I remember locking the door.

  *Remember/Forget/Regret + to infinitive: Đề cập đến hành động xảy ra ở tương lai hoặc mục đích.

  Please remember to lock the door.

  *Stop + Gerund or Stop + To-Infinitive:

  Ví dụ 1: I stop playing games. (Tôi ngừng việc chơi game).

  Ví dụ 2: He stopped to rest for a few minutes.(Tôi ngừng lại để nghỉ ngơi)

  "Stop" is normally used with a gerund.When "stop" is used with an infinitive, the infinitive takes on the meaning of "in order to." In the sentence above, he stopped in order to rest for a few minutes.

  *Try + Gerund or To-Infinitive:

  Ví dụ 1: She can't find a job. She
  tried looking in the paper, but there was nothing.

  Ví dụ 2: She
  tried to climb the tree, but she couldn't even get off the ground.

  2. Không Thay đổi về ngữ nghĩa

  (There are some verbs followed by either a gerund or a to-infinitive; however, the meanings are unchanged)

  START, BEGIN, CONTINUE, HATE, DISLIKE, CAN'T BEAR, CAN'T STAND, LIKE, PREFER

 5. #5
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  291
  Thanked: 0


  Go + gerund có thể được dùng để diễn tả công việc thường lệ hoặc việc giải trí


  go boating
  go sightseeing go sailing go camping go sledding (đi xe trượt tuyết)
  go dancing go swimming go skiiing go jogging
  go running go hiking go snorkeling (môn lặn ngắm biển) go shopping


 6. #6
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  291
  Thanked: 0


  1. Thành ngữ đi với gerund (Some common expressions with gerund)

  It's no use + Ving
  Spend/Waste time/money + Ving
  Have difficulty/trouble/a problem (in) + Ving
  Be busy (in) + Ving
  Be worth + Ving
  Keep (on) + Ving
  Feel like + Ving


  Sit+place+gerund.
  John sat at his desk writing a letter.
  Stand+place+gerund.
  I stood there wondering what to do next..  Lie+place+gerund
  She is lying in bed reading a novel.
  Find+noun/pronoun+gerund.
  When I walked into my office, I found Peter using my telephone.
  Catch + noun/pronoun + gerund
  When I walked into my office, I caught a thief looking through my desk drawers. 7. #7
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  291
  Thanked: 0

  Một số cấu trúc to (preposition) + Gerund

  Quy tắc: Sau giới từ phải dùng gerund hoặc danh từ. Do đó, phải học thuộc các cấu trúc to là giới từ ở đây để áp dụng cho đúng

  contributed to V-ing be committed to V-ing
  look forward to V-ing be dedicated to V-ing
  object to V-ing be devoted to V-ing
  lead to V-ing be used to V-ing
  be opposed to V-ing with a view to V-ing


Quyền hạn viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •